top of page
law-concept-with-judge-gavel-on-gray-textured-tabl-2021-09-04-06-52-04-utc.jpg

ייצוג בהליכי שיקום ואישפוז פסיכיאטרי

ליווי בהליכי שיקום ואישפוז בכפייה והמשך באשפוז בהסכמה, הן את המאושפז והן את המשפחה למען שמירה על זכויות המאושפז למען בריאותו וטובתו של המאושפז. במטרה להביא אותו לשילוב ושיקום בקהילה הרחק מהאשפוז הכפוי והשלכותיו.

bottom of page