top of page
  • עו"ד ריאד חאג'

חינוך ביתי - לא הגשתם בקשה לחינוך ביתי בזמן – מה עושים?

Updated: Jul 4, 2023

זהו פוסט חשוב בנושא הגשת בקשות באיחור, ובתוכו הצעה להתמודדות והתנהלות מול משרד החינוך כאשר ישנו איחור בהגשת הבקשה.

כידוע לכולנו זמן הגשת הבקשות לשנת הלימודים הבאה נסגר בסוף חודש אפריל. אז מה עושה מי שבכל זאת רוצה להגיש? העניין מלחיץ מאוד הורים רבים.

כן זו בעיה,

ולא, לא בטוח שיש פתרון פשוט עבורה...

אבל שווה לנסות עוד משהו לפני שנלחצים ועוברים לצעדים אחרים.


אני רוצה לשתף אתכם בהצעה שיכולה לעזור בתהליך ההגשה.

אני מציע שתנסחו את הבקשה על פי כל הכללים (בבלוג שלי תמצאו מאמר מסודר ופשוט לגבי כל הכללים שחשוב להקפיד עליהם – שיטת 1-2-3 להגשת בקשות חנ"ב)

ו...

לצרף בקשה להארכת מועד עבור מנהל המחוז הרלוונטי לאזור בו אתם גרים. הבקשה שתכתבו תתייחס בעיקר לסיבות שבגללן לא הצלחתם להגיש בזמן ולמה אין באפשרותכם להמתין ולהגיש רק בשנה הבאה.

אמנם, בחוזר המנכ"ל לחינוך ביתי מוגדרים חריגים להגשת בקשה להארכת מועד, אך הם עוסקים באופן בלעדי בשהות ארוכה בחו"ל (לאזרחים, עולים חדשים או תושבים חוזרים).

כל הנושא של הגשת בקשות לחנ"ב במועדים מאוד מדויקים וכלל ארציים הוא חדש מאוד, עד לאחרונה, כל מחוז קבע את התאריכים שלו והם לא היו מאוד קשיחים. לכן הגיוני שיהיו כרגע תקלות ואיחורים. בשנה שעברה, השנה הראשונה בה הנהיגו את השינוי, משרד החינוך העניק עוד כמה חודשי חסד להסתגלות.

השנה אנו עוד לא יודעים כיצד יבחר משרד החינוך להתנהל מול המשפחות שיגישו באיחור וכמה נוקשה תישאר ההחלטה. לכן הדברים יתבהרו תוך כדי תנועה.


בשלב הראשון להתמודדות אפשר לנסות לנסח את הבקשה להארכת מועד כפי שהצעתי למעלה. אפשר לנסות בעצמכם, ואפשר לפנות אליי לניסוח בקשה שכזו, באופן שישמור שלא תפגענה זכויות אחרות. מומלץ לפנות לייעוץ נקודתי לגופו של עניין, לפני הגשת הבקשה.

יש לקוות שהבקשה תתקבל. במידה והבקשה נדחת נוכל לחשוב יחד על הצעדים הבאים.


מוזמנים להתקשר ולתאם שיחת יעוץ במידת הצורך.

30 views0 comments

Comments


bottom of page